نشست و کارگاه یکروزه ایمنی زیستی برگزار شد

در قالب پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشست و دوره آموزشی یکروزه "ایمنی زیستی محصولات اصلاح ژنتیکی شده (مقررات، اصول و روش ها)" در سطح استانی، به همت بخش مهندسی بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه، روز چهارشنبه11مهرماه97، در تالار اندیشه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدباهنر کرمان، برگزار شد.