مراسم تودیع و تقدیر از همکاران بازنشسته

طی مراسمی از همکارانی که در سال گذشته بازنشست گردیده بودند (سرکار خانم اعظم عربزاده ، آقای هوشمند خالویی و آقای غلامرضا سالاری) تقدیر به عمل آمد.