قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

 

با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان در خصوص برگزاری آزمایشگاه های

ناتمام به دلیل بروز شرایط حاد کرونایی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی1400-

1399 ، بالاخص دانشجویانی که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده اند و بایستی

تا پایان شهریور ماه فارغ التحصیل گردند مقررگردید تا پس از مشخص شدن

دانشجویان فارغ التحصیل با رعایت فاصله گذاری فیزیکی و پروتکل های بهداشتی ،

آزمایشگاه ها برای این گروه ازدانشجویان از تاریخ 6/6/ 1400برگزار گردد.لذا

خواهشمند است در خصوص ازمایشگاه های زیر با دانشکده های فنی ومهندسی ،

کشاورزی و بخش های زیست شناسی و زمین شناسی هماهنگ فرمایید تا پایان هفته

جاری اسامی دانشجویان فارغ التحصیل را به بخش شیمی اعلام نمایند.

شیمی آلی (1314277)

شیمی عمومی(1314102) و (1314107)

شیمی تجزیه(1314220)