دکتر محمد رضا محمدآبادی

با سلام و درود بر همه شما بزرگواران حدود یک سال قبل با اساتید فن علم اطلاع رسانی دانشگاه تهران یک قرار داد منعقد کردیم که دو تا از مجلات دانشگاه را در پایگاه های بین المللی نمایه سازی کنند . خوشبختانه مسئولین دانشگاه هم با این تصمیم مرکز چاپ و نشر موافقت کردند . خوشبختانه امروز مجله بخش علوم دامی در پایگاه SCOPUS  نمایه سازی شد . همچنین مجله بیوتکنولوژی کشاورزی هم در  DOAJ نمایه سازی شد . لذا لازم است که به دانشکده کشاورزی و همه اعضای محترم هیات علمی و کارمندان بزرگوار تبریک عرض کنم . به امید موفقیت های بیش از پیش خانواده دانشکده کشاورزی. 

دکتر محمد رضا محمد آبادی