درباره دانشکده

معرفی

در حال حاضر این دانشکده یکی از بزرگترین و گسترده ترین دانشکده های دانشگاه به حساب می آید. تاریخچه این دانشکده برمی­گردد به سال تحصیلی 63-62 که به صورت آموزشکده کشاورزی با امکانات بسیار محدود با پذیرش 80 دانشجو در 3 رشته کاردانی (امور زراعی ، امور فنی و امور دامی) فعالیت­های آموزشی خود را آغاز کرد. مجوز گشایش دانشکده کشاورزی و پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی در دو رشته مهندسی آبیاری و مهندسی زراعت در سال 1364و مهندسی اقتصاد کشاورزی در سال 1368 از سوی شورای عالی گسترش آموزش عالی صادر گردید و آموزشکده کشاورزی به شهرستان جیرفت انتقال یافت. در سال تحصیلی 71-70 با بهره برداری از ساختمان جدید و مجهز این دانشکده (ساختمانQ) و به کارگیری نیروهای کارآمد آموزشی، دانشکده کشاورزی دامنه فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را گسترش داد. درحال حاضر این دانشکده دارای 10 گروه آموزشی است که در مقاطع مختلف تحصیلی شامل مقطع کارشناسی در 9 رشته، مقطع کارشناسی ارشد در 12 رشته و مقطع دکتری در 9 رشته دانشجو می پذیرد.