جناب آقای دکتر حسین مهرابی

جناب آقای دکتر حسین مهرابی ، انتصاب حضرتعالی  به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان را خدمت جنابعالی و جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نماییم .