برگزاری برنامه هفته پژوهش دانشکده کشاورزی

در این مراسم بعد از قرائت قرآن سرود ملی و خوش آمد گویی رییس دانشکده آقایان دکتر مشکی با عنوان چالش های تولید گیاهان گلخانه ای در ایران وآقای دکتر اسمعیلی زاده با عنوان ژنومیکس حس مغناطیسی و آقای دکتر بختیاری با عنوان تغییرات اقلیمی سخنرانی نمودند.

در آخر از پژوهشگران برتر دانشکده کشاورزی تقدیر بعمل آمد.

  1. آقای جلال قنبری در رشته زراعت – اکولوژی گیاهان زراعی(دکتری- پژوهشگر برتر استان)
  2. خانم زهرا پیمانه در رشته علوم خاک – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک (دکتری)
  3. خانم سمیرا رضا پوریان در رشته آبیاری – سازه های آبی(دکتری)
  4. آقای حجت اسدالله پور نعنائی در رشته علوم دامی – اصلاح نژاد دام(دکتری)
  5. آقای داریوش باستانی دررشته گیاهپزشکی – حشره شناسی (کارشناسی ارشد)
  6. آقای علی دهقانی در رشته اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست(کارشناسی ارشد)
  7. آقای حمیدرضا علیزاده در رشته مکانیک بیوسیستم – انرژی های تجدید پذیر(کارشناسی ارشد)
  8. خانم مرضیه افضلی در رشته باغبانی – سبزی کاری (کارشناسی ارشد)