برنامه زمانبندی ویژه هفته پژوهش(وب کنفرانس دانشکده کشاورزی)

لطفا از طریق لینک http://vc1.uk.ac.ir/agri شرکت فرمایید.