بازدید هیأت رئیسه دانشکده کشاورزی دانشگاه از مرکزآموزش عالی کشاورزی بردسیر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،به نقل از مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، هیأت رئیسه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدباهنر از مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید اعضای هیأت رئیسه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدباهنر، از امکانات آزمایشگاهی و آزمایشگاه‌های عضو شاعا مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، گلخانه تحقیقاتی و قسمت‌های مختلف مرکز، همچنین از مجموعه مزرعه گیاهان دارویی و گلخانه‌های کشت هیدروپونیک توت فرنگی واقع در روستای آتشان بردسیر، سیستم های آبیاری سنترپیوت (مزرعه مشایخی) واقع در روستای دشتکار، از امکانات، دستگاه ها و مزرعه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان، در روستای دشتکار، بازدید کردند.

دکتر آیت اللهی؛ رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه گفت: این بازدید به منظور ایجاد تعامل بین دو دانشکده و هم چنین گسترش روابط بین دانشکده ها انجام شده است.

وی خواستار استفاده از پتانسیل‌های بالقوه و ظرفیت‌های موجود در دو دانشکده، جهت بالا بردن سطح ارتقاء علمی دانشجویان و همکاری‌های متقابل شد.

گفتنی است در این بازدید دکترآیت اللهی؛ رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر، دکتر نقی زاده؛ رئیس مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، دکتر پورسیدی، دکتر عبدالشاهی، معاونین دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدباهنر، دکتر گلکار؛ معاون، دکتر مرادی؛ رئیس گروه تولیدات گیاهی مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، تعدادی از استادان و کارکنان مرکز، حضور داشتند.