انتخاب اساتید دانشکده کشاورزی به عنوان اساتید برتر دانشگاه

 
 انتخاب آقای دکتر محمد رضا محمد آبادی و آقای دکتر علی اسمعیلی زاده  به عنوان اساتید نمونه آموزشی دانشگاه را خدمت این بزرگواران  ، مجموعه بخش مهندسی علوم دامی و همه اساتید محترم دانشکده کشاورزی تبریک عرض می نماییم .
مدیریت دانشکده کشاورزی