اطلاعیه بخش شیمی در خصوص برگزاری آزمایشگاه های شیمی

 

با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان در خصوص برگزاری آزمایشگاه های

ناتمام به دلیل بروز شرایط حاد کرونایی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی1400-

1399 ، بالاخص دانشجویانی که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده اند و بایستی

تا پایان شهریور ماه فارغ التحصیل گردند مقررگردید تا پس از مشخص شدن

دانشجویان فارغ التحصیل با رعایت فاصله گذاری فیزیکی و پروتکل های بهداشتی ،

آزمایشگاه ها برای این گروه ازدانشجویان از تاریخ 6/6/ 1400برگزار گردد.لذا

خواهشمند است در خصوص ازمایشگاه های زیر با دانشکده های فنی ومهندسی ،

کشاورزی و بخش های زیست شناسی و زمین شناسی هماهنگ فرمایید تا پایان هفته

جاری اسامی دانشجویان فارغ التحصیل را به بخش شیمی اعلام نمایند.

شیمی آلی (1314277)

شیمی عمومی(1314102) و (1314107)

شیمی تجزیه(1314220)