تماس با ما


آدرس: کرمان بزرگ راه امام خمینی (ره) میدان پژوهش
دانشگاه شهید باهنر -دانشکده کشاورزی
معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده 
کد پستی:7616914111  صندوق پستی: 76169133
تلفکس : 33257443-034-تلفن: 33257442-034
پست الکترونیکی: rahimpour@uk.ac.ir

 


اخبار معاونت

کسب عنوان قهرمانی آقای امان ا... کمشکی

کسب عنوان قهرمانی آقای امان ا... کمشکی

مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری دانشگاه

مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری دانشگاه

برگزاری برنامه هفته پژوهش دانشکده کشاورزی

برگزاری برنامه هفته پژوهش دانشکده کشاورزی

آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال 98 استان کرمان

آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال 98 استان کرمان