دکتر شهرام پورسیدی

 

 ژنتیک ملکولی مهندسی ژنتیک

دانشیار

 

 

پورتال : https://biotec.uk.ac.ir/~spseyedi

پست الکترونیکی: 

تلفن دفتر :33257442

 

 


 

1

دکتر احمد آیت الهی مهرجردی دکتری ژنتیک و اصلاح دام  دانشیار از  اردیبهشت 1397 تا شهریور 1399

ایمیل: mehrgardi@uk.ac.ir

پورتال:
http://academicstaff.uk.ac.ir/ahayatollahi

 

 

2

دکتر غلامرضا خواجویی نژاد

زراعت و اصلاح نباتات


دانشیار

از سال 1385تا اسفند ماه سال 1393

ایمیل: Khajoei@mail.uk.ac.ir
پورتال:
http://academicstaff.uk.ac.ir/ghhkhajoee

تلفن: 03433222043

 

 

3

دکتر حسین معصومی

ویروس شناسی گیاهی

استاد

از سال 1382تا سال 1385

ایمیل: masoomi@uk.ac.ir
پورتال:
http://academicstaff.uk.ac.ir/homassumi

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۲۲۶۷۳

 

 

4

دکتر محمد جواد آروین

علوم و مهندسی باغبانی

استاد

از سال 1378تا سال 1382

ایمیل: mjarvin@uk.ac.ir
پورتال:
http://academicstaff.uk.ac.ir/moarvin1

تلفن: 03433222698

 

 

5

دکتر محمد حسن فولادی

صنایع غذایی

دانشیار

از سال 1374تا سال 1378

ایمیل: mhfooladi@uk.ac.ir
پورتال:
http://academicstaff.uk.ac.ir/mofoladi

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۲۲۶۷۵

 

 

6

دکتر محمد جواد خانجانی

کشاورزی- سازه های آبی

استادیار

از سال 1363تا سال 1374

ایمیل: -
پورتال:
http://academicstaff.uk.ac.ir/mokhanjani

تلفن: